ProCert certificering

Het Kwaliteit Register voor Pedicures [KRP] is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures [KRP] worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. ProCert heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van het beroep en beroepsuitoefening gewaarborgd worden. Eén van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

 

De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers: Vakbekwaamheid [vastgelegd in beroepscompetenties en in een diploma]. Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Beroepsuitoefening volgens de richtlijnen diabetische en reumatische voet.

Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied is vanzelfsprekend.

BASIS

VOETBEHANDELINGEN

WELLNESS

BEHANDELINGEN

Medische

pedicure

CONTACT

VoetFit  |  IJsselstraat 39  |  6882 LB Velp
T: 026 – 36 43 688  | W: 06 - 842 996 70 |  E: info@voet-fit.nl  |  I: www.voet-fit.nl

VoetFit staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures
en is lid van ProVoet.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik hiervan.